ფუნთუშის პოლიტიკა

ჩასმეთ ყველა საჭირო და ძირითადი ნივთები და მასალები რომლებიც ჩვენი შქურალის წესი ტექსტში ჩართულია.

გამოიყენეთ html თეგების ფორმატი: <description>,<h1>,<h2>,<p>,<strong>,<ul>,<li> და ა.შ.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ინფორმაცია, როგორც მაგალითს ყოფნის ყველა ღია თემატიკური წყარო, იგივე სანათლოვანი საიტებიდან.

არ შეიცავს წყაროს სახელებს ტექსტში.

არ ჩაიწერება კაზინოს ბრენდის სახელები ტექსტში.